Op de duin

In de zeventiende en achttiende eeuw noemde men het centrum van Hollum "op de duin". Als hoogst gelegen deel vond hier in de middeleeuwen de eerste bebouwing plaats. Nog niet beschermd door dijken stonden bij hoge stormvloeden de lager gelegen delen van het dorp geregeld onder water. Hollum was in die tijd dankzij de bloeitijd van de handels- en de walvisvaart, een druk en belangrijk dorp. Bovendien liep de handelsvaart route naar Amsterdam langs het eiland. Op de Ree was het dan ook een komen en gaan van schepen. De wereld kwam er binnen en bracht welvaart in Hollum. De molenaars, bakkers, slagers en bierbrouwers handelden in scheepsproviand en in de vele openbare drinklokaaltjes konden de zeelui hun gelag halen. Midden in het dorp op de duin stond het deftige Heerenlogement voor de goede luyden, in de volksmond "de Nieuwe Herberg" genoemd.

In de kroniek

Rond 1780 vermeldden de Kronieken van Friesland over Hollum: "Ten noorden strekt het dorp zich uit in twee schoone breede straaten met schaduwrijke bomen en huizen gebouwd in een rechte lijn. Dees twee straten, de Oosterlaan en de Buuren, eindigden in een dwarsstraat met een menigte van min aanzienlijke en als door elkaar gebouwde huizen alwaar men teffens een schoone herberg vindt. Gebouwd door eenen burger Johannes Tjalling Swart ten gerieve van de kooplieden, die hier bij gelegenheid van aanzienlijke verkopingen van gestrande goederen, van alle kanten samenvloeien".


< Lees verder... >

Home | Contact | Vacatures | Openingstijden